Kola hitne pomoći у месту Telefonski Broj 67 Ши (град)

1-4
Kola hitne pomoći, Zdravstvo i medicina
Uyanış, 06300 Nordbyhagen, Norway
www.luftambulanse.no
Kola hitne pomoći
Svartkruttveien 3, 1482 Nittedal, Norway
www.ulleval.no
Kola hitne pomoći
Sykehusveien 19, 1474 Nordbyhagen, Norway
Kola hitne pomoći, Bolnice
Sykehusveien 19 1474 Nordbyhagen Norway
www.norskluftambulanse.no
1-4